Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng vừa đưa khu nhà kính tại thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh thuộc mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất vụ đầu tiên.
05-35-30_mo-hinh-sx-nong-nghiep-ho-vng
 

Mô hình có diện tích canh tác 1ha, với tổng kinh phí đầu tư trên 3,57 tỷ đồng; trong đó, nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ 1,4 tỷ đồng, số kinh phí còn lại do ông Lê Mạnh Dân (chủ mô hình) liên kết với các chuyên gia sản xuất rau, hoa ở tỉnh Lâm Đồng cùng đầu tư thực hiện.
Sau khu đi vào hoạt động, mô hình tập trung canh tác các loại rau ăn lá và ăn quả theo phương thức trồng cá thể và thủy canh. Mô hình không chỉ giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động và từng bước chuyển giao kỹ thuật canh tác cho người dân tại địa phương làm theo.

Popular posts from this blog

Trồng dưa trong nhà kính bằng công nghệ Isarel

Đầu tưới nhỏ giọt chất lượng cao

Kỹ thuật trồng dưa lưới công nghệ cao